Reklamacje

1. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

 

a) pisemnie na adres: Domgaz ul. Armii Krajowej 38, 58-302 Wałbrzych;
b) w formie elektronicznej na adres: domgaz9@o2.pl
c) za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego obok
d) Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Domgaz ul. Armii Krajowej 38, 58-302 Wałbrzych.

 

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
b) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

d) Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl